Thai AI Startups Unite to Revolutionize Energy Management with Cutting-Edge LLM and IoT Technology

Thai AI Startups Unite to Revolutionize Energy Management with Cutting-Edge LLM and IoT Technology

AI Startups ไทย ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยี LLM สร้าง Co-pilot assistant โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล IoT และ Big Data พลิกโฉมการบริหารจัดการพลังงาน,ทรัพยากร, และ carbon footprint ของโรงแรม อาคาร โรงพยาบาล ห้าง โรงงาน และ Smart City

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 31 พฤษภาคม 2567 – บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยี AI และ LLM ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT และระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System) เพื่อพัฒนา GPT และ Chatbot ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระบบ Smart Facility Management

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้:

มุ่งพัฒนา GPT และ Chatbot ที่เข้าใจบริบทการใช้งานในอาคาร ฝึกฝนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการจัดการอาคาร สร้างโมเดลที่เรียนรู้และปรับตัวได้เอง พัฒนาเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติสำหรับ Smart Facility Management จัดอบรมผู้ใช้งาน และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรในอาคาร ส่งเสริมการใช้งานระบบ IoT และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากความร่วมมือครั้งนี้:

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรในอาคาร ประหยัดพลังงานและลดต้นทุน นำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระบบ Smart Facility Management และยกระดับอุตสาหกรรมการบริหารจัดการอาคารในประเทศไทย


ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมมือกับ อัลโต้เทค โกลบอล ในโครงการนี้ ความเชี่ยวชาญด้าน IoT และ Energy Management System ของ อัลโต้เทค โกลบอล ผสมผสานกับเทคโนโลยี AI และ LLM ของเรา จะช่วยผลักดันการพัฒนา GPT และ Chatbot ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลดีต่อทั้งสองบริษัท และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารจัดการอาคารในประเทศไทย” โดยบริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำด้าน AI และ LLM ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม


ดร.วโรดม คำแผ่นชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลโต้เทค โกลบอล กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ไอแอพพ์เทคโนโลยี ในโครงการนี้ เทคโนโลยี AI และ LLM ของ ไอแอพพ์เทคโนโลยี จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบ IoT และ Energy Management System ของเรา นำไปสู่การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการบริหารจัดการอาคาร เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของเรา และนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี Smart Facility Management ที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น” บริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด เป็นผู้นำด้าน IoT และ Energy Management System มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ช่วยองค์กรต่างๆ ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน